Thought Dump

Thought, stories and ideas

12th November 2020

Groep 4 en mijn kind

Als je kind in groep 4 zit leert het natuurlijk weer veel nieuwe dingen. Een precies overzicht van wat leerlingen in groep 4 gaan leren delen we graag met je aan de hand van dit artikel. We onderscheiden sociale vaardigheden en vakken voor de algemene vorming. Per onderdeel lichten we kort toe wat een leerling in dit jaar allemaal moet beheersen om twee keer per jaar die belangrijke Cito-toetsen te maken. We eindigen met de vraag hoe je je kind het beste kunt helpen als het in groep 4 zit.

Sociale vakken en algemene kennis

Zoals gezegd maken we onderscheid tussen sociale vaardigheden en de algemene vorming. Het is belangrijk om te beseffen dat kinderen in groep 4 zich op die twee fronten gaan ontwikkelen. Het sociale aspect kenmerkt zich door het willen spelen met anderen en bij de groep willen horen, terwijl kinderen in groep 4 vaak ook meer en meer willen weten van de wereld om hen heen en openstaan voor nieuwe ontdekkingen. Je zult begrijpen dat de dagen in groep 4 doorgaans goed gevuld met vakken die zich op de sociale kant richten en vakken die tegemoet komen aan het opdoen van kennis, strategieƫn en vaardigheden voor bijvoorbeeld rekenen en taal.

Vakken op sociaal gebied

Gezien worden, samenspelen, samenwerken en vormgeven aan de eigen persoon zijn maar een paar van de ontwikkelingen die een kind in groep 4 meemaakt. De sociale ontwikkeling is in groep 4 in volle gang. Kinderen leren tijdens lessen sova (sociale vaardigheden) hoe ze om moeten gaan met anderen, zichzelf en emoties een plek kunnen geven. Afhankelijk van de methode die de leerkracht hiervoor gebruikt gaan leerlingen de diepte in en leren ze zichzelf in een jaar tijd op een heel andere manier kennen. Zo worden kinderen in groep 4 zelfverzekerder en hebben ze meer vertrouwen in zichzelf, anderen. Belangrijke voorwaarden om nog verder tot groeien te komen.

Kennisvakken

Rekenen, taal, spelling, begrijpend lezen, geschiedenis, biologie, aardrijkskunde, handvaardigheid en techniek zijn allemaal voorbeelden van vakken die komen kijken als we het hebben over de algemene vorming van kinderen. Dit jaar komen al deze onderwerpen aan bod en is er een goede opbouw vanaf de voorgaande groep tot de groep die volgt. Deze leerlijnen op het gebied van rekenen, verkeerd, taal en drama, muziek, gym en levensbeschouwing worden door de leerkrachten van groep 4 bewaakt middels goede lesmethodes die kinderen uitdagen om zelf na te denken, een mening te vormen, samen te werken en vooral een eerlijk beeld te krijgen van wat zich om hen heen gebeurt in het dagelijks leven.

Toetsing

Om te bekijken of leerlingen in groep 4 goed mee kunnen komen met de lesstof op het gebied van de algemene vakken worden er toetsen afgenomen. Bij die toetsen wordt onderscheid gemaakt tussen de toetsen vanuit de methode en de toetsen van Cito. De methodetoetsen zijn op korte termijn en geven een beeld van de lesstof die de dagen ervoor behandeld is. De Cito-toetsen zijn van de lange termijn en geven een beeld van wat een kind geleerd heeft in een half jaar onderwijs. Cito-toetsen in groep 4 vinden per jaar twee keer plaats, namelijk in januari en in mei. De uitslag van Cito-toetsen is doorgaans belangrijker voor de verdere loopbaan op school.

Begeleid je kind

Natuurlijk wil je je kind graag helpen in groep 4. Hoe pak je dat u het beste aan zonder de zelfstandigheid van je kind te verpesten? Kinderen in groep 4 hechten zowel aan een stukje zelfstandigheid als een stukje betrokkenheid en zullen zelf ook om hulp vragen als ze die nodig hebben. Het is dan ook verstandig om betrokkenheid te tonen door te vragen wat er op school is gedaan en hoe het verder gaat. Huiswerk kun je het beste door je kind zelf laten maken, maar wel checken zonder dat je direct alle fouten verbetert. Je kind moet ook leren om fouten te maken en deze zelf te verbeteren of van een gemaakte fout een les te leren.

Bronnen:

https://www.citotoetsgroep4.nl/

https://www.citotoetsgroep4.nl/wat-leert-mijn-kind-in-groep-4/

https://www.citotoetsgroep4.nl/cito-toets-groep-4-oefenen/